Skip Navigation Links

Sekretess- och användarpolicy

Generella villkor

All information på denna sajt ägs av Svenska Personlig Tränareförbundet och Personal Training School. Ingen kopiering, reproducering eller vidaredistribution av denna information, utan vårt uttryckliga (skriftliga) medgivade, är tillåtet.

Informationen i registret är godkänt för publicering, i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL), av respektive licensinnehavare.

För dig som söker PT!

Detta register har som syfte att underlätta för dig som privatperson att söka efter en lämplig Licensierad Personlig Tränare på din ort.

De PTs som saknar länk till detaljerad information i listan, har självmant valt att inte publicera sina kontaktuppgifter. Vänligen respektera detta och låt bli att söka upp dem på annat sätt!

Varje tränare förbehåller sig rätten att tacka nej till uppdrag oavsett skäl. Om tränaren dock anger att han/hon inte längre är aktiv, eller tar emot fler klienter, vänligen kontakta oss på Personal Training School och ange tränarens licensnummer!

Är du företagare/anläggningsägare?

För dig som representerar ett företag som önskar hyra in, eller rekrytera Personliga Tränare till din anläggning, vänligen kontakta Personal Training School! Vi hjälper dig gärna.

Cookies

Detta sajt använder f.n. inte cookies.

Personal Training School