Skip Navigation Links

Blå kortet

Blå Kortet är beviset för att din personliga tränare har genomgått den mest omfattande utbildning om träning, kost och tränings-pedagogik som finns idag – Licensed Personal Trainer på Personal Training School i Stockholm.

En tränare som kan visa upp Blå Kortet är internationellt licensierad och har befogenhet att vara fysisk tränare enligt högsta kravstandard i de flesta länder i världen. En aktuell licens innebär att din tränare har uppdaterat sin licens genom att ha genomfört vidareutbildningar och gjort ett årligt så kallat re-licensieringsprov.


Träningskunskap är en färskvara – Blå Kortet garanterar "bäst-före-datumet".


Det händer mycket på träningsfronten varje år – nya rön blir vedertagna, nya träningsmetoder blir utvärderade. Det här måste en PT med Blå Kortet hålla koll på. För att få behålla sin licens måste din personlige tränare därför bl.a. skriva ett relicensieringsprov varje år med godkänt resultat. Detta garanterar dig att de viktiga träningskunskaperna aldrig är äldre än 12 månader och att behandlingsskadeförsäkringen fortfarande gäller oinskränkt. Med en aktuell licens förbinder sig din tränare dessutom att följa Personal Training Schools etiska regler och SVPTF:s (Svenska Personliga Tränare Förbundets) stadgar.